Zwalczanie warrozy – odymianie pszczół

Zmorą i utrapieniem dla większości pszczelarzy jest warroza, czyli choroba spowodowana przez pasożyta Varroa destructor z gromady pajęczaków, który to zwykł rozwijać się zarówno na larwach pszczół jak i dorosłych osobnikach. Varroa destructor jest na tyle groźna, aby unicestwić pszczelą rodzinę w czasie dwóch lat. Nieodzowna jest, więc interwencja człowieka, który uchroniłby pracowite owady przed zagładą. Niestety, nie znamy jeszcze żadnego w pełni efektywnego sposobu zapobiegania warrozie. Pomimo starań naukowców usiłujących, między innymi wyhodować pszczołę wyposażoną w mechanizmy obronne neutralizujące pasożyta, nie udawało się stworzyć metody w stu procentach bezpiecznej i gwarantującej wymierne efekty. Kwasy organiczne, takie jak kwas mlekowy, kwas mrówkowy i kwas szczawiowy dają dość dobre rezultaty z uwagi na fakt, że pasożyty nie uodparniają się na nie, tak jak to ma miejsce w przypadku oprysków wykonywanych przy użyciu substancji czynnych. Stosowanie kwasów organicznych jest jednak czasochłonne i wymaga ogromnego nakładu pracy. Oprócz tego, środki tego typu mogą mieć niekorzystny wpływ na rozwój i pracę pszczelej rodziny, oraz w sposób zauważalny negatywnie wpłynąć, na jakość produkowanego przezeń miodu. Istotny wpływ na stosowanie tego typu preparatów mają również warunki pogodowe, oraz stopień rozwoju pszczół. Bezwzględnie należy zaniechać ich stosowania w okresach, kiedy owady produkują miód przeznaczony do dystrybucji. Ten krótki wstęp w dość dużym skrócie obrazuje jak bardzo uciążliwym i trudnym do wyeliminowania jest problem spowodowany przez pasożyty Varroa destructor. W dalszej części tego artykułu przedstawimy sugerowany przez nas sposób na pozbycie się ich nie tylko efektywnie, ale również bezpiecznie nie naruszając efektów ich pracy.

tabletki apiwarolu


Jednym z najefektywniejszych sposobów na pozbycie się warrozy są tabletki Apiwarolu przeznaczone do spalania. Ich użycie gwarantuje, bowiem wysoką skuteczność, przy jednoczesnym braku skutków ubocznych w postaci pozostałości amitrazy lub jej pochodnych w miodzie otrzymywanym na wiosnę. Aby terapia Apiwarolem przyniosła efekty, należy ściśle stosować się do instrukcji, które dokładnie opisują, kiedy i w jaki sposób stosować go, aby zmaksymalizować efekty w pozbywaniu się Varroa destructor, przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat poniesionych przez pszczelą rodzinę. Istotnym jest, aby zabiegi wykonywać wyłącznie po ostatnim skończonym miodobraniu, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia miodu. Polecana przez nas częstotliwość odymiania to dwa zabiegi, co kilka dni (nie częściej, niż co cztery doby). Pierwsze zabiegi należy wykonać           w połowie sierpnia, oraz dwa dodatkowe zabiegi w porze jesiennej na przełomie września i października. Jak nietrudno się domyślić, zabieg wykonywane w pierwszym okresie ma na celu zniszczenie jak największej liczby pasożytów celem ochrony czerwiu. Jesienna sesja odymiania ma zaś za zadanie pozbycie się pozostałych przy życiu pasożytów w momencie, gdy ilość czerwiu jest już znikoma. Warto nadmienić tu, że terapia tego typu działa wyłącznie na osobniki żerujące na dorosłych pszczołach. Przy niskim porażeniu pasieki wystarczy tylko wykonanie zabiegu jesiennego. Aby zmaksymalizować działanie preparatu, odymiania należy dokonywać w porze wieczornej, kiedy to wszystkie pszczoły znajdują się w gniazdach. Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Zaletą Apiwarolu jest bardzo szybki rozpad substancji czynnej, co znacząco usprawnia proces wytępiania pasożytów, może być to jednak niebezpieczne dla ludzi, w związku, z czym należy zachować daleko idące środki ostrożności, które zminimalizują ryzyko kontaktu z dymem osób znajdujących się w pobliżu. W następnym akapicie opiszemy, w jaki sposób używać polecanego przez nas urządzenia do spalania tabletek Apiwarolu.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo najlepszy dostępny na rynku odymiacz elektryczny, który znajduje zastosowanie również w naszej pasiecie. Z uwagi na powyższe, możemy z czystym sumieniem polecić go każdemu, kto boryka się z problemem warrozy wśród swoich pszczół. Do jego zalet zaliczyć możemy chociażby fakt, że przy jego używaniu, nie stwierdzono jeszcze przejawów odporności Varroa destructor na zawartą w tabletką Apiwarolu amitrazę. Oferowane przez nas urządzenie jest sprawdzone, zaś o jego skuteczności poświadczyć mogą liczni zadowoleni z prostoty i efektywności użytkownicy. Dzięki swojej budowie i prostocie obsługi niweluje ono ryzyko kontaktu z dymem przez użytkownika. Dym wtłaczany jest wyłącznie wewnątrz ula, co jednocześnie podnosi skuteczność jego działania. Jest to urządzenie działające zarówno skutecznie, bezpiecznie jak i szybko. Dzięki niewielkim gabarytom i prostocie obsługi znajdzie szerokie zastosowanie nawet w ogromnych pasiekach, niezależnie od budowy uli i pawilonów pszczelich Odymiacz elektryczny zasilany jest przez jedną baterię 9V (6F22), którą bez większych problemów kupić można w sklepach branżowych, a nawet zwykłych kioskach. Proces wymiany baterii jest dziecinnie prosty i nie wymaga rozbierania urządzenia. Energia zwarta w jednej alkaicznej baterii, której koszt to ok 3 zł zapewnia nawet do 2,5 godziny ciągłej pracy odymiacza. Oprócz prostoty w użytkowaniu, urządzenie cechuje również prostota w konserwacji, albowiem urządzenie nie wymaga czyszczenia żadnych elementów, oprócz rurek dozujących. Wykonanie tych czynności zajmuje najwyżej kilka minut i jest dziecinnie proste.

Zobacz, jakie to proste! Krótka instrukcja obsługi.

I Zacznij od umieszczenia rurki dozującej w wylocie ula.
II Zabezpiecz wylot przed ewentualnym wydostaniem się pszczół na zewnątrz ula.
III Umieść tabletkę Apiwarolu na widełkach.
IV Podpal krawędź tabletki.
V Połącz odymiacz z rurką.

Dodatkowo, jeżeli dysponujemy dodatkową rurką, w trakcie odymiania możemy przygotować kolejny ul, co znacząco skróci czas całego zabiegu. Należy pamiętać, aby zachować środki ostrożności zapobiegające wdychaniu dymu powstałego na skutek spalania tabletki przez ludzi.

Zobacz oddzielny artykuł poświęcony urządzeniu >Kliknij Tu <