Produkty pszczele wspomagają leczenie glejaków mózgu

Ogrodniki - okolice pasiekiBadania przeprowadzone pod kierunkiem prof. Marii Borawskiej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wykazały, iż produkty pszczele mają bardzo pozytywny wpływ na przebieg leczenia glejaków (nowotworów) mózgu. Jak się okazuje, tego rodzaju badania zostały podjęte w Polsce przez zespół prof. Borawskiej jako jedne z pierwszych na świecie i dotyczyły produktów, takich jak propolis, miody, mleczko pszczele oraz pierzga, pochodzących z regionu Podlasia oraz Warmii i Mazur.

Badania łącznie trwały aż trzy lata i dotyczyły sprawdzenia oddziaływania produktów pszczelich na linie komórkowe glejaka wielopostaciowego. W testach wykorzystano nowotworową linię komórkową, która została laboratoryjnie wyizolowana z tkanki guza mózgu pochodzenia glejowego, uzyskanej śródoperacyjnie od chorego.

Propolis kit pszczeliWyniki przeprowadzonych badań

Propolis oraz pierzga potrafią skutecznie zahamować wzrost komórek glejaka mózgu. Co ważne, produkty te nie szkodzą chorym, a stosowanie ich wzmacnia efekty leczenia. Według prof. Borawskiej w wielu przypadkach mogą okazać się nawet skuteczniejsze niż zażywane leki!

Skuteczność produktów pszczelich w leczeniu nowotworów jest zależna od jakości i czystości miodów oraz propolisu. Przeprowadzone badania wykazały, iż w przypadku silnego zanieczyszczenia miodów substancjami toksycznymi (w szczególności kadmem), ich pozytywne działanie lecznicze może się wręcz odwrócić.

Niezwykle istotne jest również to, aby miody stosowane w leczeniu glejaków mózgu pochodziły z pyłków topoli, osik oraz brzóz brodawkowatych, bowiem żywice właśnie tych gatunków drzew zawierają substancje o działaniu antynowotworowym.

Warto dodać, iż badania przeprowadzone wcześniej przez inne zespoły na produktach pszczelich, udowodniły również ich pozytywne oddziaływanie na przebieg leczenia nowotworów jelit, jajnika i prostaty.

Wyniki badania zostały przedstawione przez prof. Marię Borawską podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod nazwą „Zdrowie publiczne i współpraca transgraniczna w zapobieganiu chorobom zakaźnym”, która odbyła się w dniach 18-20 maja 2015 r. w Ostródzie.

miód prawdziwy