Adapter konwerter RS 1-wire COM dla czujnika temperatury DS18B20

temperatura wykres
Przykładowy wykres  z dwóch czujników. Kolor jasno niebieski, temperatura w ulu, ciemno niebieski na zewnątrz ula.
Adapter COM DS20b18
Gotowy adapter COM w obudowie